מסיבת פורים בארי

מדרשת בארי

מדרשת בארי

מדרשת בארי המופעלת ע"י עמותת "בית מורשת" היא תכנית ייחודית ומותאמת לנשים, חווייתית, מעשירה ומעצימה. התכנית נותנת מענה אישי, רוחני וחברתי הנובעת משיח עם הנשים אודות צרכיהן. בתכנית שיעורי תורה, סדנאות, הרצאות מרגשות.